Uz autora personīgo lapu

DatZ6051 : Datizrace (Data Mining)

 This work is licensed under a Creative Commons License and is copyrighted © 2005-2017 by me, Karlis Podnieks.

1. Ievadlekcijas.

Datizraces vēsture. Tirgus grozu uzdevums. Asociāciju meklēšana.

Ievads datizracē. Dati, modeļi, uzdevumu veidi.

2. Datizraces algoritmi.

Lēmumu koki (CART, C4.5 u.c.).

Vizualizācija. Formulu minēšana. Datu gludināšana.

Galveno komponentu analīze (PCA).

Klasifikatori (LDA, naivais Beijess, SVM u.c.).

Klasteru meklēšana (DBSCAN, K-means, EM-algoritms u.c.).

Datu dimensiju redukcija (MDS, Kernel PCA, ISOMAP, t-SNE u.c.).

3. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas atkārtojums (tiem, kam to vajag).

Pirmās lekcijas slaidi.

Otrās lekcijas slaidi.

4. Neironu tīkli.

Teorija, universalitātes teorēmas.

5. Modeļi datizracē.

Parametriskie modeļi: estimatori, MLE, Beijess.

EM-algoritms.

PageRank, AdaBoost un citi.

Datizrace tekstos.