Uz autora personīgo lapu

DatZ6051 : Datizrace (Data Mining)

 This work is licensed under a Creative Commons License and is copyrighted © 2005-2015 by me, Karlis Podnieks.1. Ievadlekcijas.

Lekciju slaidi.

2. Datizraces algoritmi I

Lekcijas slaidi.

2. Datizraces algoritmi IA

Lekcijas slaidi.

3. Datizraces algoritmi II

Lekcijas slaidi.

4. Neironu tīkli datizracē

Lekcijas slaidi.

4V. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas atkārtojums.

Pirmās lekcijas slaidi.

Otrās lekcijas slaidi.

5. Datu analīze un nenoteiktība.

Lekcijas slaidi.

6. Modeļi un šabloni.

Lekcijas slaidi.

7. Mērķa funkcijas.

Lekcijas slaidi.

8. Meklēšanas un optimizācijas metodes.

Lekcijas slaidi.

9. Aprakstošie modeļi. Klasteru meklēšana.

Lekcijas slaidi.

10. Prognozējošie modeļi klasifikācijai.

Lekcijas slaidi.

11. Citas metodes: pārskats

Lekcijas slaidi.

12. Datizraces programmatūra.

Lekcijas slaidi.