Mana personīgā lapa: šeit.

Adrese komentāriem: Karlis.Podnieks@lu.lv

Prinstonā, 1950

Vai ar matemātiku viss ir kārtībā?

Prof. Kārlis Podnieks
Latvijas Universitāte

Lekcija 2009.gada 27.aprīlī
Rīgas Hanzas Rotari klubā.

Attēls no: MacTutor History of Mathematics archive - Godel Portraits

Vai atpazīstat šos divus cilvēkus?

Visi atpazīs Albertu Einšteinu, kuram šajā fotogrāfijā ir jau 70 gadu. Un varēs kaut ko pateikt par viņa sasniegumiem fizikā.

Bet tas otrs cilvēks, kuram te ir 44 gadi? Tas ir Kurts Gēdels (Kurt Gödel) - autriešu matemātiķis, kura divas teorēmas īstenībā bija tāds pats pagrieziena punkts cilvēces intelektuālajā vēsturē kā Einšteina relativitātes teorija. Bet Gēdelu atpazīst tikai retais. Kāpēc tā? Laikam tāpēc, ka Einšteina sasniegumus visi uztver kā cilvēka intelekta triumfu, bet Gēdela sasniegumus - kā intelekta sakāvi. Bet vai tā ir?

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License and is copyrighted © 2009 by me, Karlis Podnieks.

1873.gads:

Georg Cantor
(1845-1918)

28 gadu vecumā izgudro
bezgalīgo kopu teoriju.

Attēls no: MacTutor History of Mathematics archive - Cantor Portraits

Kantora bezgalīgo kopu teorijā 19.gs. matemātiskās domāšanas principi ir attīstīti līdz to galējai robežai. Tālāk vairs nebija kur iet, jo visu matemātiku varēja atveidot, balstoties uz vienu vienīgu aksiomu:

Kantora atlases aksioma. Ja mums ir kāds princips, kas vienus objektus atšķir no citiem, tad visi tie objekti, kam princips izpildās, veido kopu, kas arī ir uzskatāma par objektu.

"Visu matemātiku var " - tas nozīmē, kas visas matemātiskās struktūras (skaitļus, funkcijas, telpas utt.) var modelēt kopu jēdzienos, un pēc tam visas matemātikas teorēmas var izvest no Kantora aksiomas.

1895. gads:

Georg Cantor
(1845-1918)

50 gadu vecumā konstatē, ka viņa teorijā ir pretrunas!

Attēls no: MacTutor History of Mathematics archive - Cantor Portraits

Skatoties uz Kantora aksiomu, nevienam nenāk prātā, ka te varētu būt "paslēpts kāds āķītis" - tik dabiska un neapšaubāma tā liekas!

Un tomēr...

Rasela paradokss. Aplūkosim šādu atlases principu: "objekts nepieder pats sev kā sastāvdaļa". Saskaņā ar Kantora atlases aksiomu, visi šādi objekti veido kopu, kas arī ir objekts. Apzīmēsim šo objektu ar R.

Vai R pieder pats sev kā sastāvdaļa? Vai nu pieder, vai nepieder...

1. Ja pieder, tad tam izpildās princips "objekts nepieder pats sev kā sastāvdaļa". Pretruna.

2. Ja nepieder, tad tam izpildās princips "objekts nepieder pats sev kā sastāvdaļa", t.i. R pieder R. Atkal pretruna.

Tik vien kā šīs dažas rindiņas ir vajadzīgas, lai parādītu, ka "neapšaubāmā aksioma" satur pretrunu!

Piezīme. Rasela paradoksu nevajag censties izprast pārāk "dziļi". Tas var radīt veselības problēmas.

Attēls no: MacTutor History of Mathematics archive - Hilbert Portraits

1900.gads:

David Hilbert
(1862-1943)

38 gadu vecumā formulē uzdevumu: "iztīrīt" matemātikas pamatus un pierādīt, ka pretrunas matemātikā vairs nav iespējamas.

Un pierādīt, ka "iztīrītās" matemātikas aksiomas spēj atrisināt jebkuru matemātisku problēmu. Arī tās, kuras nav atrisinātas jau simtiem gadu...

Piemēram, šīm aksiomām jābūt pietiekamām, lai pierādītu Johannes Kepler 1611.gadā izteikto hipotēzi, ka labākais veids, kā telpā sakārtot vienādus apelsīnus, ir "piramidālais princips", ko tirgus pārdevējas izmanto, par matemātiku nemaz nedomādamas...

Tikai 1998.gadā amerikāņu matemātiķu grupai Thomas Hales vadībā, izdevās šo hipotēzi pierādīt, nostrādājot 6 gadus un izmantojot ļoti apjomīgus aprēķinus ar datoru palīdzību.

Tātād Hilbertam bija taisnība? Un katra matemātiska problēma ar laiku tiks atrisināta, balstoties uz reizi par visām reizēm noformulētām "pareizajām" matemātikas aksiomām?

Attēls no: MacTutor History of Mathematics archive - Hilbert Portraits

1931.gads:

David Hilbert
(1862-1943)

69 gadu vecumā uzzina, ka viņa iecerētā matemātikas "perestroika" tomēr nav realizējama!

Kurta Gēdela nepilnības teorēma. Lai arī kādu matemātikas aksiomu sistēmu mēs neuzbūvētu, neizbēgami notiks viens no diviem: vai nu no šim aksiomām tiks izvestas pretrunas, vai arī tās nebūs spējīgas atrisināt daudzas daudzas matemātiskas problēmas.

Kurt Gödel pierādīja šo teorēmu Vīnē, 1930.gada vasarā (24 gadu vecumā), un viņš pirmoreiz pavēstīja par to saviem kolēģiem otrdien, 26.augustā Vīnes kafejnīcā Reichsrat:

Attēls no lieliskās galerijas, ko publicē BVI.

Vairāk par šī pagrieziena punkta hronoloģiju cilvēces intelektuālajā vēsturē - šeit.

Jāsecina, ka

Matemātika ir daudz "jautrāka"

nodarbošanās nekā varēja domāt pirms 1930.gada! Mums, matemātiķiem jānodarbojas ne tikai ar teorēmu pieradīšanu, balstoties uz vienreiz par visām reizēm vispāratzītām matemātikas aksiomām.

Mēs ne tikai drīkstam - mūsu pienākums ir eksperimentēt ar dažādiem aksiomu variantiem. Citādi daudzas matemātiskas problēmas paliks neatrisinātas.

Bet līdz ar to matemātikā ienāk neierastas lietas: eksperimentējot ar aksiomām, mēs riskējam! Nav garantijas, ka mūsu izvēlētais aksiomu variants nenovedīs pie pretrunām. Ja tā notiks, mums atkal nāksies aksiomas izvērtēt un mainīt.

Vai tagad ar matemātiku viss ir kārtībā? Spriediet paši...

Vai cilvēka prāts ir pārāks par datoru?

Ir cilvēki, kuri apgalvo, ka no Gēdela teorēmas seko, ka "ir pārāks". Mana atbilde: varbūt, ka ir pārāks, bet no Gēdela teorēmas tas gan neseko.

Ja vēlaties uzzināt vairāk - sk. manu mini-lekciju
Gēdela teorēma 15 minūtēs
(
latviski, krieviski, angliski)

un manas 3 lekcijas Kas ir matemātika
(
latviski, krieviski, angliski).