Aprakstošās loģikas un secinātāji
(Description Logics and Reasoners)

 This work is licensed under a Creative Commons License and is copyrighted © 2006-2016 by me, Karlis Podnieks.

Saturs

1. Ievads

2. Aprakstošo loģiku teorija

3. Tablo algoritms

4. Aprakstošās loģikas un semantiskais tīmeklis

5. Eksperimenti ar secinātājiem

6. Secināšana UML klašu diagrammās