Mana personīgā lapa - šeit.

Adrese komentāriem: Karlis.Podnieks@lu.lv

Algebra

Kārlis Podnieks, LU profesors
Lekcijas datorikas 1.kursa studentiem

 This work is licensed under a Creative Commons License and is copyrighted © 2009-2016 by  me, Karlis Podnieks.

Literatūra

[1] E-kursa materiāli (autors: prof. Juris Smotrovs).

[2] A. G. Kurošs. Vispārīgās algebras kurss. Nauka, Maskava, 1971 (vai cita gada izdevums). Pieejama tiešsaistē šeit (krievu valodā).

[3] WolframAlphaWikipediaaprēķiniem tiešsaistē.

1. Lineāru vienādojumu sistēmas. Gausa metode.

2. Determinanti. Kramera formulas.

3. Kompleksie skaitļi.

4. Matricu algebra.

5. Polinomu algebra.

6. Lauki, gredzeni un grupas.

Alexander Grothendieck (1928-2014)

Ziņa, fotogrāfijas, pēdējā fotogrāfija (tuvāk lapas beigām)

Ļoti īsa biogrāfija, Sascha Shapiro

Александр Гротендик. УРОЖАИ И ПОСЕВЫ

http://www.grothendieckcircle.org/

Atvadu vēstule matemātikai, māja