Mana personīgā lapa - šeit.

Adrese komentāriem: Karlis.Podnieks@lu.lv

Algebra

Kārlis Podnieks, profesors
Lekcijas datorikas 1.kursa studentiem

 This work is licensed under a Creative Commons License and is copyrighted © 2009-2024 by  me, Karlis Podnieks.

Literatūra

[1] Lekciju slaidi e-studijās.

[2] Lekciju konspekti e-studijās (autors: prof. Juris Smotrovs).

[3] WolframAlphaWikipediaaprēķiniem tiešsaistē.

Lekciju slaidi:

1. Lineāru vienādojumu sistēmas. Gausa metode.

2. Determinanti. Kramera formulas.

3. Matricu algebra.

4. Kompleksie skaitļi.

5. Polinomu algebra.

6. Lauki, gredzeni un grupas.