Mana personīgā lapa - šeit.

Adrese komentāriem: Karlis.Podnieks@lu.lv

Algebra

Kārlis Podnieks, LU profesors
Lekcijas datorikas 1.kursa studentiem

 This work is licensed under a Creative Commons License and is copyrighted © 2009-2021 by  me, Karlis Podnieks.

Literatūra

[1] E-kursa materiāli (autors: prof. Juris Smotrovs).

[2] A. G. Kurošs. Vispārīgās algebras kurss. Nauka, Maskava, 1971 (vai cita gada izdevums). Pieejama tiešsaistē šeit (krievu valodā).

[3] WolframAlphaWikipediaaprēķiniem tiešsaistē.

1. Lineāru vienādojumu sistēmas. Gausa metode.

2. Determinanti. Kramera formulas.

3. Matricu algebra.

4. Kompleksie skaitļi.

5. Polinomu algebra.

6. Lauki, gredzeni un grupas.