Vilnis Detlovs (26.maijs 1923 – 22.janvāris 2007)


Vilnis Detlovs (raksts Vikipēdijā ar foto)

Jānis Dambītis. Biogrāfisks raksts par Vilni Detlovu viņa 75.jubilejā, 1998

75.dzimšanas diena 1998.gada maijā (fotogrāfijas saglabājusi Darja Šmite)

Vilnis Detlovs. Confessiones, 2005.

Pašintervija (manuskriptu saglabājis Artūrs Žogla). Publicēta grāmatā “Latvijas Universitātei – 80”, LU, 1999, 302 lpp.

Asistents Detlovs novāc kartupeļus, 1950 gads, t.s. šefības kolhozā Suntažu un Juglas ciemā (ieskenējis Einārs Zavickis, avots: albums "Fizikas un matemātikas fakultāte 1949./1950. un 1950./1951. māc. g.", glabājas LU FMF dekanātā Zeļļu ielā 8)

Mūzikas specsemināra materiāli uz 9 lapām, 1994.gada novembris (saglabājis Mārcis Jākobsons)

Matemātikas un datorikas vēstures kopsavilkums uz 7 lapām, 1995.gada septembris (saglabājis Artūrs Žogla).

V.Detlovs. Diskrētā matemātika I, 2002 (djvu formāts, saglabājis Juris Smotrovs).
V.Detlovs. Diskrētā matemātika II, 2004 (djvu formāts, saglabājis Juris Smotrovs).


Internetā:

A.A.Markov's school of Logic and Foundations of Mathematics

“Nine papers on logic and quantum electrodynamics”, AMS Translations, Series 2, Volume 23, 1963 (no krievu valodas tulkotu rakstu krājums, tai skaitā – V. Detlova 1958.gada raksts ar normālo algoritmu un rekursīvo funkciju ekvivalences pierādījumu; sameklējiet ar Google)

The Pulse in German Folksong: A Statistical Investigation

Collection: Search Results for query: Vilnis Detlovs

ON THE NATURAL PHILOSOPHY CONCEPTIONS OF "MUSIC VISION"


Studenta zīmējums (paglābts no http://vodka.click.lv, autors Sergejs Višņakovs):


CV, ko 1998.gada janvārī parakstījis pats doc. Detlovs:


Mājas darbu noteikumi (saglabājis Artūrs Žogla):


Es savukārt laiku pa laikam atceros, kā mēs nevarējam bildē http://www.physics.umd.edu/perg/papers/redish/resnick/resnik2.gif saskatīt jauno dāmu, un tuvumā Detlovs gadījās un šai nolūkā ieteica vairāk uz jaunām meitenēm skatīties.

Paulis Ķikusts, 2007.gada 28.janvārī.