Vilnis Detlovs (26.maijs 1923 – 22.janvāris 2007)


Jānis Dambītis. Biogrāfisks raksts par Vilni Detlovu viņa 75.jubilejā, 1998

Asistents Detlovs novāc kartupeļus, 1950 gads, t.s. šefības kolhozā Suntažu un Juglas ciemā (ieskenējis Einārs Zavickis, avots: albums "Fizikas un matemātikas fakultāte 1949./1950. un 1950./1951. māc. g.", glabājas LU FMF dekanātā Zeļļu ielā 8)

Mūzikas specsemināra materiāli uz 9 lapām, 1994.gada novembris (saglabājis Mārcis Jākobsons)

75.dzimšanas diena 1998.gada maijā (fotogrāfijas saglabājusi Darja Šmite)

Foto 1 un Foto 2 - 1999.gada septembris (© Foto: Toms Grīnbergs).

Vilnis Detlovs. Confessiones, 2005.

Pašintervija (manuskriptu saglabājis Artūrs Žogla). Publicēta grāmatā “Latvijas Universitātei – 80”, LU, 1999, 302 lpp.

Matemātikas un datorikas vēstures kopsavilkums uz 7 lapām, 1995.gada septembris (saglabājis Artūrs Žogla).

V.Detlovs. Diskrētā matemātika I, 2002 (djvu formāts, saglabājis Juris Smotrovs).
V.Detlovs. Diskrētā matemātika II, 2004 (djvu formāts, saglabājis Juris Smotrovs).


Internetā:

A.A.Markov's school of Logic and Foundations of Mathematics

“Nine papers on logic and quantum electrodynamics”, AMS Translations, Series 2, Volume 23, 1963 (no krievu valodas tulkotu rakstu krājums, tai skaitā – V. Detlova 1958.gada raksts ar normālo algoritmu un rekursīvo funkciju ekvivalences pierādījumu; sameklējiet ar Google)

The Pulse in German Folksong: A Statistical Investigation

Collection: Search Results for query: Vilnis Detlovs

ON THE NATURAL PHILOSOPHY CONCEPTIONS OF "MUSIC VISION"


Studenta zīmējums (paglābts no http://vodka.click.lv, autors Sergejs Višņakovs):


CV, ko 1998.gada janvārī parakstījis pats doc. Detlovs:


Mājas darbu noteikumi (saglabājis Artūrs Žogla):


Es savukārt laiku pa laikam atceros, kā mēs nevarējam bildē http://www.physics.umd.edu/perg/papers/redish/resnick/resnik2.gif saskatīt jauno dāmu, un tuvumā Detlovs gadījās un šai nolūkā ieteica vairāk uz jaunām meitenēm skatīties.

Paulis Ķikusts, 2007.gada 28.janvārī.